2020 yılında yerleştiğim nadide yer. Artık zamanımın çoğununu Sonsuz Şükran Köy'ünde kerpiç evde geçiriyorum. Keyifli olmaya sebep arayacak olanlar için yazayım. Sessizlik, temiz hava ve içinde yaşayan sanatçı arkadaşların ürettikleri kişisel atölyeleri.  Farklı sanat dallarından bir çok insanın yaşadığı yer. Evler kerpiçten. Üzerine çok yazılır, konuşulur. Bu sakinliğe sığınıp kısa kesiyorum :) Meraklısı için güncel haberleri buradan da yineliyor olacağım.  YARASIN.